Huisregels

Contact

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van:

09:00 – 12.00 uur en van 12.30 – 17.00 uur.

Over vragen aangaande declaraties, behandelingen en afspraken, kunt u ons uiteraard tijdens deze uren bereiken. Het kan zijn dat uw behandelaar u wegens werkzaamheden niet (meteen) te woord kan staan. U kunt dan uw boodschap doorgeven aan de receptionist(e). U kunt ons ook mailen. Adreswijzigingen ontvangen wij bij voorkeur schriftelijk.  E-mail adres: info@kiadental.nl

Afspraken

Wanneer u voor de eerste keer onze praktijk bezoekt zullen wij voor u een ruime afspraak plannen. U heeft voorafgaand aan dit bezoek vragenlijsten ingevuld betreffende uw persoonlijke, medische en tandheelkundige gegevens. Tijdens uw eerste bezoek nemen wij deze vragenlijst met u door en zullen zonodig om extra informatievragen over bijvoorbeeld uw medicijngebruik. Tijdens het eerste bezoek zal een mondonderzoek plaatsvinden en als er geen recente röntgenfoto’s zijn, zullen deze zo nodig worden gemaakt. Aan de hand van dit onderzoek en de foto’s zullen wij u zo duidelijk mogelijk informeren over de toestand van uw gebit.

Boeten

Indien u verhinderd bent om welke reden dan ook, kan een afspraak verzet worden. Dit doet u   bij een controle afspraak minimaal 24 uur van tevoren en bij een behandeling die langer dan een halfuur duurt 48 uur van te voren. Zo  hebben wij nog de mogelijkheid om de afspraak te verzetten en een nieuwe patiënt in te plannen. Doet u dit niet en komt u niet op de afspraak zijn wij genoodzaakt om de ingeplande tijd in rekening te brengen. Bedenk ook dat het steeds weer afzeggen van behandelingen de continuïteit van de zorg in gevaar kan brengen.

Wij doen er dan ook alles aan om het verzuim van uw afspraak te voorkomen. zo hebben wij een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen om de kans dat u de afspraak vergeet/niet komt opdagen te verkleinen.

  • U krijgt een afsprakenkaart mee waarop uw eerst volgende afspraak genoteerd staat.
  • U kunt altijd een medewerker bereiken om de gegevens van uw afspraak na te vragen.
  • U kunt ruim van te voren de afspraak verzetten om uw boeten te voorkomen dit is een kleine moeite zowel voor u als voor ons en hoeft dus geen enkel probleem te zijn.
  • Tot slot bellen wij u de dag van te voren om u te herinneren aan uw afspraak. (Wij zijn genoodzaakt deze maatregel te treffen omdat het regelmatig voorkomt dat iemand zijn afspraak vergeet.)

Mocht u ondanks al deze maatregelen toch niet op de afspraak aanwezig zijn zijn wij helaas genoodzaakt om de ingeplande tijd in rekening te brengen. Verzuimings redens zijn op dit moment te laat! (met uitzondering daargelaten). Ons boete tarief  is € 19,50 per 10 minuten Of terwijl zonde van uw geld en zonde van onze tijd.

Wij doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, toch is dit niet altijd mogelijk aangezien wij een zorginstelling zijn waar niet alle behandelingen goed te plannen zijn. Desgewenst kunt u informeren bij de balieassistente naar een eventuele achterstand in de planning.  Om de wachttijd zo kort mogelijk te houden voor de andere patiënten en dus uiteindelijk ook voor uw zelf is op tijd komen belangrijk. Dit is de grootste oorzaak van de opgelopen vertragingen.

Mondhygiëne

voor de meesten patiënten is dit vermoedelijk heel normaal. Echter krijgen wij nog dagelijks patiënten die zijn gebit niet hebben gereinigd voor het bezoek van de tandarts. Dit belemmerd de werkzaamheden van de tandarts. Omdat er nu etensresten zijn die op gaatjes kunnen lijken. Dit zorgt er dus voor dat het onderzoek langer duurt en vervelender kan zijn. Dit kunt u voorkomen door 2 minuten de tijd te nemen om je tanden te reinigen.

Aansprakelijkheid

waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Dental Care Hogevecht is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

De regels van de overheid zijn streng. In openbare gebouwen mag niet worden gerookt. Ook bij tandartspraktijk Kia Dental mag niet worden gerookt. U mag natuurlijk buiten roken.

BSN in de zorg

Vanaf 1 juni 2009 is het in de zorg verplicht om het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken. Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer. Het gebruik van het BSN zorgt voor minder fouten bij het uitwisselen van medische gegevens. En het beschermt beter tegen fraude met identiteiten. Dit houdt concreet in dat u vanaf 1 juni 2009 bij uw bezoek aan de tandarts een geldig legitimatiebewijs moet kunnen overhandigen, zoals paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Tot slot

Graag zouden wij vanuit de patiënten ook suggesties, ideeën, op- en aanmerkingen ontvangen naar aanleiding van een behandeling, de wachtkamerinrichting, de praktijkorganisatie of andere zaken welke uw aandacht hebben.